Lee Kum Kee - 崇喆 第四集

11:30附加 / 更多: 31.12.2019

农历新年怎么能少了点油炸小吃呢?让大厨 Ivan Yeo 向您展示他的私房菜 “莲藕夹肉”。健康的选择,美味的菜肴!

Tags: , , , , , , , , ,